VL-dagen (Grunnskole)

Oslo · 28.mai 2013

VL-dagen 2012

Frivillige veiledere fra arbeids- og næringsliv skal denne dagen gjennomføre Vårt lokalsamfunn i noen utvalgte Osloskoler.

Vårt lokalsamfunn er rettet mot 4.–5. trinn, og gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Det styrker deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

Elevene får innsikt i og rom for å reflektere rundt:

  • hva et lokalsamfunn er
  • hvordan man kan ta demokratiske avgjørelser
  • hva et lokalsamfunn trenger for at alle skal ha et godt liv
  • verdien av gode offentlige tjenester
  • hvorfor vi betaler skatt
  • hvordan penger sirkulerer i et lokalsamfunn

 

Hele programmet er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon. Elevene synes programmet er spennende og gøy!

Etter gjennomføringen er veiledere og lærere invitert til mottagelse i Oslo Rådhus. Mottagelsen starter klokken 15 og vertskapet er Byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke. 

Les om kurset