Venture Café

Oslo · 10.desember 2013

Forretningsplan 1 pl M UB med Nordea komp

"Engasjement møter erfaring"

Tirsdag 10. desember 2013 kl. 1400-1530 arrangerer vi Venture Cafe for ungdomsbedriftene i Oslo. Veiledere fra arbeids- og næringsliv gir ungdomsbedriftene tilbakemeldinger, råd og tips, og elevene får utvidet sitt nettverk.

  • Bedriften må ha en gjennomførbar forretningsidé
  • Bedriften har høy motivasjon i UB-arbeidet
  • Bedriften har fokus på nettverksbygging
  • Bedriften må forberede en to-minutters presentasjon som holdes for de andre deltakerne uten tekniske hjelpemidler
  • Ta med forretningsplanen hvis dere har.

Lærer melder på ungdomsbedrift. I utgangspunktet er det en bedrift per ansvarlig lærer. Vi har likevel begrensede plasser, så det blir førstemann til mølla.

Påmeldingsfrist innen utgangen av 5. desember på denne linken