Fra skeptisk akademiker til overbevist foreleser

Oslo · 9 jan 2018

Fra skeptisk akademiker til overbevist foreleser

Tor og studenter på BI Startup

Han veiver med armene og går energisk mellom benkeradene i forelesningssalen på BI. Klokken er 08:00 om morgenen – og benkeradene er fulle av studenter som følger med, deltar og ler. 

Som du forstår er ikke Tor Haugnes som alle andre forelesere. Tor er en ualminnelig populær foreleser som kaller seg selv lærer og som kan vekke enhver forsamling selv en grå vintermorgen på Handelshøyskolen BI.  

Våren 2015 var Tor faglig veileder for Studentbedrift første gang. Faget het økonomisk organisering og Tor hadde noe motvillig arvet arbeidsmetoden Studentbedrift av forrige foreleser i faget. Dette med Studentbedrift som skulle trene entreprenørielle kompetanser gjennom å etablere bedrift i Brønnøysundregisteret hadde Tor liten tro på. Likevel; studieplaner forplikter. Våren 2015 gikk Tor i gang med å lære studentene om bedriftsetablering og gjennom Studentbedrift som metode og med UE som samarbeidspartner.

Tre år, mye gråt, latter og arbeid og ikke minst og 50 studentbedrifter senere har pipa en annen lyd. «Ungt Entreprenørskaps Studentbedrift er akkurat det høyere utdanning trenger for å trene studentene i innovasjon og entreprenørskap», sier Tor. Studentene får forståelse for den teorien de lærer. Gjennom praktisk erfaring omsetter studentene teoretisk kunnskap til de kompetansene arbeidslivet etterspør, enten de skal bli gründere eller ei. Siden Studentbedrift er en fleksibel metode har Tor Haugnes har videreutviklet læringsarenaen til også inneholde omsetningskrav og refleksjonsøvelser. Han er opptatt av alt som kan fremme læring av hva som må til for å lykkes med en oppstart. Tor veiver fortsatt energisk med armene – og engasjerer nok et kull studenter til å selv å ta tak og skape verdier.