Innovatører finnes overalt!

Oslo · 1 sep 2017

Innovatører finnes overalt!

Det spiller ingen rolle hva det er du studerer, vi vet at innovatører finnes overalt! Det har vi merket denne uken hvor vi har hatt innovasjonscamper for studenter innenfor entreprenørskap, helsefag og estetiske fag. 

Semesterets første innovasjonscamp ble holdt på BI for årets ferske entreprenørskapsstudenter. Deres oppdrag baserte seg på å utvikle et nytt konsept eller tjeneste for Kompass & Co. Kompass & Co betegnes som et sosialt entreprenørskap og jobber med å sysselsette vanskeligstilte ungdom fra for eksempel barnevernet. De har hovedsakelig jobbet med både dekor & redesign og mat & catering, inkludert en foodtruck. Løsningen som virkelig imponerte daglig lederen i Kompass & Co og resten av juryen var ‘ØkoEvent’. Disse ville ta i bruk Kompass & Co sine eksisterende produkter og tjenester og få til et samarbeid mellom forskjellige arrangementer som Norway Cup og Øyafestivalen. ‘ØkoEvent’ hadde gjort en grundig research hvor de hadde funnet ut at Kompass & Co kunne tilby disse arrangementene et mer bærekraftig alternativ fra redesignede møbler som bord og stoler, til måltider og laget av overskuddsmat. Til sammen ville disse arrangementene få betegnelsen ‘ØkoEvent’ hvor både Kompass & Co og bærekraft temaet ville bli godt synligjort.

BI

Den neste Innovasjonscampen ble holdt på engelsk for International Public Health studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Disse studentene fikk i oppdrag å lage en aktivitet, tjeneste eller et produkt med mål om å promotere helse og inkludering for innvandrere i Norge. Deres løsning burde også forhindre eller redusere ulikheter når det kom til helse for innvandrere. Juryens vinner og publikumsfavoritten var ‘Hitch A Hike’. ‘Hitch A Hike’ er appen som gjøre det lettere for innvandrere å gå på tur sammen med nordmenn, blir bedre kjent og dele sine erfaringer med hverandre. Her vil det legges ut en plan for turen, hvor lang turen er, hva som trengs av utstyr og hvilke aktiviteter som er mulige å gjennomføre under turen. Profilen til de som er ansvarlige for turene ville også inkludere hvilket språk de snakker som vil kunne bidra til promotering av helse og inkludering.

Premieutdeling Innovasjonscamp

Premieutdeling Innovasjonscamp

Vi avsluttet uken med enda en Innovasjonscamp på Høgskolen i Oslo og Akershus, denne gangen for studentene på design, kunst og håndverk. Spenn, i regi av Kirkens Bymisjon sto for oppdraget under innovasjonscampen og ønsket at studentene skulle lage et produkt og/ eller en reklamekampanje med fokus på gjenbruk som kunne sikre Spenn videre drift. Spenn er et arbeidstiltak for mennesker som grunnet problematiske forhold til rus og/ eller psykiske lidelser, har blitt stående utenfor arbeidslivet til tross for at deres arbeidskapasitet er intakt. I Spenn lager og selger de glassengler av knust og ødelagt glass i tillegg til å lage keramikkhjerter. Studentene imponerte med både tegninger og prototyper av sine løsningsforslag. Til slutt ble det KNAPPEN – Holder oss sammen, som ble favoritten. Deres idé om å lage knapper av både knust og hel porselen hvor ingen av knappende var like i hverken form, farge eller størrelse. Jurymedlemmene fra Spenn, Kirkens Bymisjon og Ungt Entreprenørskap Oslo så større muligheter med denne løsningen, som for eksempel en fremtidig kampanje. KNAPPEN ble tilbudt muligheten til å komme innom Spenn og Kirkens Bymisjon for å presentere og pitche deres løsning til resten av administrasjonen. 

Vinnere og jury Innovasjonscamp