Kavlifondet støtter Teen Spirit!

Oslo · 12 juni 2019

Kavlifondet støtter Teen Spirit!

Bjerke videregående skole, Gladiator GT, Pådriv og UE Oslo har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt for å få flere ungdom i fysisk aktivitet gjennom entreprenørielle arbeidsformer. Kavlifondet støtter prosjektet og aktivitetene kommer igang fra høsten 2019.

Våren 2018 arrangerte samarbeidspartnerne en innledende Innovasjonscamp på Bjerke vgs. Her var oppdraget å lage et produkt, tjeneste eller konsept som skaper bevegelseglede i skolehverdagen. Det kom frem mange spennende ideer! I prosjektet vil vi gjenta tilsvarende innovasjonscamper med ulike elevgrupper gjennom skoleåret og iverksette disse ideene med elevene som aktører. 

Kavlifondet_logo_no_farge

Prosjektet har fått støtte fra Kavlifondet, som sammen med Bjerke vgs finansierer prosjektet.

- "Dette ser vi som en viktig brikke i arbeidet med å oppnå det optimale skolemiljøet på Bjerke vgs" forteller avdelingsleder for økonomi- og samfunnsfagene på Bjerke vgs, Hanne Olavsrud.  

Teen Spirit logoer

Gladiator GT AS, Pådriv og Ungt Entreprenørskap Oslo er aktører som vil bidra inn i prosjektet. 

- "Vi håper å gjennom entreprenørielle arbeidsformer finne nye måter å engasjere og aktivere ungdom på. Vi ser frem til å starte arbeidet med prosjekter og ønsker å få frem en modell for samarbeid som også flere kan ha glede av." sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo, Siv Elin Dammen. 

Prosjektet har oppstartmøte før sommeren og vil gjennomføres skoleåret 2019/2020.

For mer informasjon ta kontakt med:

Siv Elin Dammen, tlf. 93048203, siv.dammen@ue.no