Kongshavn er årets entreprenørskapsskole i Oslo 2015

Oslo · 11 nov 2015

Kongshavn er årets entreprenørskapsskole i Oslo 2015

Prisen til årets entreprenørskapsskole ble delt ut for femte gang under skoleledermøte i Oslo onsdag 11. november. Ungt Entreprenørskap Oslo vil på denne måten gi skoler som jobber godt med entreprenørskap en ekstra oppmerksomhet. I 2015 går prisen til Kongshavn videregående skole.

Kongshavn videregående skole får prisen på bakgrunn av høy aktivitet med fokus på kvalitet. Alle skolens elever involveres og skolen har et bredt samarbeid med andre skoler og arbeids- og næringsliv. Foresatte involveres og entreprenørskap er godt forankret i elevgruppen. Arbeidet er forankret i planverk og strategier, og de er involvert i internasjonalt entreprenørskapssamarbeid. Skolen har markert seg ved lokale og nasjonale konkurranser. De har fått til mye ut fra de forutsetninger som ligger i skolens rammer og de beskriver i søknaden spennende planer for utvikling av satsingen på entreprenørskap. 

Kongshavn vinner 2015 jan og Astrid komp

Prisen ble delt ut av utdanningsdirektør Astrid Søgnen og tatt imot av rektor Jan Ljøner.

Årets jury har bestått av medlemmer i Ungt Entreprenørskap Oslos styre:

  • Claus Hagli, Utdanningsetaten i Oslo kommune
  • Eva W. Helcl, Ferd
  • Bjørn Kjærstad, Hafslund

Juryen fikk fire søknader til vurdering: Kongshavn vgs, Kuben vgs, Oslo Handelsgymnasium og Ris skole.

Alle de fire skolene ville vært verdige vinnere. De belyser alle kriteriene på en god måte og kriteriene har vært:

  • Forankring i skolens planer
  • Gjennomførte aktiviteter og planer
  • Erfaringer og ringvirkninger

Tidligere vinnere av prisen er Lambertseter vgs, Majorstuen skole, Nydalen vgs og Foss vgs. Vinneren får kr. 10.000,- til videreutvikling av arbeidet.

Vi gratulerer Kongshavn videregående skole med prisen og ser frem til fortsatt godt samarbeid for entreprenørskap i utdanning.

Kontaktperson:

Siv Elin Dammen, Tlf. 930 48 203, siv.dammen@ue.no