Morgendagens verdiskapere!

Oslo · 12 juni 2017

Morgendagens verdiskapere!

Gjennom et prosjekt med Kavlifondet vil Ungt Entreprenørskap Oslo ha fokus på bærekraft i bedriftsprogrammene kommende skoleår.

Bærekraft vil gjennomsyre UE Oslos aktiviteter på alle nivåer, og særlig elevbedriftene på ungdomstrinnet vil få et ekstra tilbud skoleåret 2017-2018. Gjennom bærekraftsmålene og FN-sambandets skoletilbud vil vi øke oppmerksomheten mot bærekraftige løsninger og jobbe for at elevene får et bevisst forhold til det de utvikler i elevbedriftene. 

Bærekraftbegrepet inneholder både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold og hvordan disse henger sammen.  Dette passer godt for våre elever, fremtidens verdiskapere, og skolene vil få mulighet til å jobbe mer tverrfaglig med entreprenørskap, naturfag og samfunnsfag. Vi vil også sette opp en egen konkurranse på Oslomesterskapene og legge inn lærestoff om dette i Ungt Entreprenørskaps pedagogiske materiell.  

Bærekraft