Sjef i eget liv på Edvard Munch vgs

Oslo · 25 nov 2015

Sjef i eget liv på Edvard Munch vgs

Personlig økonomi og egen bolig ble satt på agendaen på Edvard Munch videregående skole da Finans Norge gjennomførte programmet "Sjef i eget liv" for elever på VG1. Som en innledning fikk de høre fra administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer og Stortingspolitikerne Kristin Vinje (H) og Christian Tynning Bjørnø (A).

- Personlig økonomi faller ofte mellom to stoler i skolen, innledet assisterende rektor Kjersti Engelstad Stokke ved Edvard Munch vgs. Hun fortalte hvordan læreplanmålene i samfunnsfag og praktisk matematikk har elementer av personlig økonomi, mens det ikke er en del av den teoretisk matematikken. - Vi er veldig glade for å få besøk av Finans Norge og Ungt Entreprenørskap, og på denne måten få jobbet med personlig økonomi.

2015-11-25 09.03.41

- Å ha orden på egen økonomi er avgjørende, innledet Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foreldre har ansvar for å lære sine barn om dette, den enkelte har et ansvar selv, og skolen har også et opplæringsansvar. Det er tradisjon for kjøp av bolig i Norge. Dette er en stund unna for dere, men sparing må dere tenke på, fortsatte Kreutzer.

Idar Kreutzer

Stortingspolitikerne Kristin Vinje (H) og Christian Tynning Bjørnø (A) hadde tatt turen til Edvard Munch vgs for å fortelle hvordan de tenker om opplæringen i personlig økonomi, hva de som politikere kan gjøre for å bedre opplæringen og høre hvordan elevene tenkte om sin egen opplæring. 

- Det er skremmende at så mange ikke har nødvendig kunnskap om personlig økonomi, sa Kristin Vinje. Hun trakk frem at det er mange emner som bør bedre inn i skolen, og i Høyre tenker man ikke nødvendigvis at dette løses ved å opprette nye fag. - Det er viktig at det som ikke fungerer løftes opp og diskuteres, og skolene må få til samarbeid med arbeidslivet fortsatte Vinje.  

Christian Tynning Bjørnø var enig i at løsningen ikke nødvendigvis er et eget fag. - Det er for tilfeldig hvordan innføringen i personlig økonomi løses i skolen og vi må ha en gjennomgang av dette sa Bjørnø. - Det er viktig at skolen åpner opp dørene for ulike støttespillere som kan hjelpe til med å nå målet. 

Kristin og Christian

Blant elevene varierte det om de i det hele tatt hadde hatt personlig økonomi som tema på ungdomsskolen. En fortalte at de hadde lært det teoretisk om for eksempel budsjett, men ikke fått forståelse hva de kan bruke det til. En annen fortalte at det han hadde lært om personlig økonomi hadde han med seg fra foreldrene. Spesielt var de usikre på hvordan man skulle gå frem for å få egen bolig.

Hilde Johansen

Da Finans Norge fortsatte sammen med elevene og gjennomføre programmet Sjef i eget liv var dette midt i blinken for elevene. Her fikk de sette opp sitt eget budsjett. De fikk prøve seg frem for å se hvordan de kan spare til egenkapital og etterhvert ha nok til å anskaffe egen bolig. Hilde Johansen fra Finans Norge ledet denne økten. 

Elever boligplakat

Elever i klasserom plakat

Bakre benk

Elever yrkesplakat

Elever med modell

Sjef i eget liv klasserom

Kontaktperson:

Siv Elin Dammen, tlf. 93048203, e-post: siv.dammen@ue.no