Verdensherredømme med dings - CosyTech til EM

Oslo · 5 juni 2015

Verdensherredømme med dings - CosyTech til EM

CosyTech SB sammen med Tom Erik Myrland fra Ferd

Studentbedriften CosyTech SB reiste hjem fra NM med EM-billett og tre av de mest prestisjetunge prisene på NM for Studentbedrifter.

Hva er de leverer? Selv sier de at de leverer en dings som næringslivet kan bruke til å kommunisere med sine kunder. CosyTech SB drives av studenter ved Handelshøgskolen BI og Markedshøgskolen i Oslo. De unge gründerne begeistret og overbeviste dommerne på årets norgesmesterskap og ble premiert med hele tre førsteplasser: Ferdprisen for største internasjonale potensial, Nordeaprisen for beste forretningsplan og NHO-prisen for beste samarbeid med næringslivet.

– Wow! Vi har jobbet beinhardt og vært kjempenervøse. Vi har gitt alt hele veien. Dette er en god validering for oss siden vi vil ut internasjonalt så fort som mulig, sier Hamza Nebolsi i CosyTech SB. I sommer får de presentere bedriften og produktet for et internasjonalt publikum og dommerpanelet på EM i Lisboa. Det er første steg på veien for å gi dingsen Tricle verdensherredømme. 

”Studentbedriften har et stort kommersielt potensial, spesielt internasjonalt. Studentene virker uredde og gjennom en effektiv prosess har bedriften allerede knyttet til seg viktige internasjonale samarbeidspartnere. Produktet utvikles i tett samarbeid med kundene og ulike fagmiljøer. Studentbedriften er derfor svært godt rustet til å dekke kundenes behov. Juryen mener med dette at studentbedriften er i en meget god posisjon til å lykkes både nasjonalt og internasjonalt” heter det i juryens begrunnelse for Ferd-prisen.

I to dager har studentbedrifter fra hele Norge konkurrert. De har presentert bedriftene sin fra scene og på stand. De har vært på intervju hos dommerne, som også har vurdert forretningsplanene. Nå venter EM i Lisboa, hvor de det studentene skal presentere ideen sin for et internasjonalt publikum og konkurrere mot de beste fra hele Europa.

Får verdifull erfaring

– Disse studentene har fått en grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser og de har opparbeidet seg et stort og kompetent nettverk. Vi vet at CosyTech er uredde, risikovillige og initiativrike. Norge trenger flere med denne typen kompetanse, sier Siv Elin Dammen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo.

 Studentbedrift er et program som gir studenter kompetanse i bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Bedriftene drives med støtte fra fagmiljøet ved høgskolene, og i tett samarbeid med mentorer og samarbeidspartnere fra lokalt arbeids- og næringsliv.

 

Ønsker flere studentbedrifter

NHO var en av initiativtakerne da Ungt Entreprenørskap ble stiftet i 1997, og NM for Studentbedrifter har de siste seks årene blitt arrangert i Næringslivets Hus på Majorstuen.

– Entreprenørskap er en av suksesskriteriene for at vi skal klare omstillingen til en ny økonomisk og teknologisk virkelighet i Norge. Vi ønsker å inspirere enda flere utdanningsinstitusjoner til å legge til rette for studentbedrifter, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Ungt Entreprenørskap er del av JA Europe – Europas største tilrettelegger av entreprenørskap i utdanning. Medlemskapet gir norske elever og studenter mulighet for internasjonale erfaringer. 

Les mer:
Priser og begrunnelser fra juryene 

BI, HIOA og MH - Oslos dreamteam!