Vurderer du elevbedrift til høsten?

Oslo · 1 april 2019

Elevbedrift (EB) er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser. Som elev gir elevbedriftsprogrammet deg en gylden mulighet til å utvikle samarbeidsevner, bli utfordret på kreativitet og idémyldring, samt å få lære utenfor klasserommet. 

Les mer om elevbedriftsløypen på  ue.nos ressurssider eller på  elevbedrift.no.

Ta kontakt med Kim for mer informasjon:

Kim Østberg Larsen

Rådgiver, ungdomstrinn

E-post:  kim.larsen@ue.no

Mobil: +47 930 44 466