Fylkeskonkurranse for Studentbedrifter

Østfold · 13.mai 2013

Mandag 13. mai arrangeres fylkeskonkurranse for Studentbedriftene på Ingeniørutdanningen.

Kåringen gjøres ved at følgende to elementer vurderes:

Forretningsplanen
Frist for innsendelse er torsdag 2. mai til sille.solberg@ue.no som PDF-fil.
Forretningsplan skal være på maks 15 sider (inkl. vedlegg).

Juryen vil legge vekt på følgende:

  • Forretningsidé og mål
  • Organisering av bedriften
  • Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
  • Marked og markedsplan
  • Framdriftsplan
  • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

Presentasjon av bedriften (moment to convince)
Følgende vektlegges:

  • Dekker bedriften et behov i markedet som bidrar til økonomisk og/eller sosial verdiskaping?
  • Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring, og fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?
  • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår?

Presentasjonen gjøres foran en jury og varer i maks. 10 minutter inklusive spørsmål fra juryen.
Juryen kan stille spørsmål når presentasjonen er ferdig.
Det er mulig å benytte PowerPoint og vise film dersom ønskelig.

Vinneren kåres ut fra et helhetsinntrykk juryen har fått.

Vinneren av konkurransen "Beste Studentbedrift" skal representere Østfold i Norgesmesterskapet som arrangeres 5. og 6. juni 2013 i Oslo.