Fylkeskonkurranse for studentbedrifter

Østfold · 14.mai 2014

Østfoldmesterskap for Studentbedrifter 2014

Det arrangeres fylkeskonkurranse for Studentbedrifter i 2014.

UE Østfold inviterer samtlige Studentbedrifter til å delta i kåringen av Østfolds beste Studentbedrift 2014.

Innovasjon og prosjektledelse
Tid:   Onsdag 14. mai kl. 0830 – 1100
Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ingeniørutdanningen
Tid:   Onsdag 14. mai kl. 1200 – 1600
Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Kåringen gjøres ved at følgende to elementer vurderes:

1. Forretningsplanen
Frist for innsendelse er onsdag 7. mai til sille.solberg@ue.no som PDF-fil.

Forretningsplan skal være på maks 15 sider (inkl. vedlegg).
Juryen vil legge vekt på følgende:

  • forretningsidé og mål
  • organisering av bedriften
  • økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
  • marked og markedsplan
  • framdriftsplan
  • bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

2. Presentasjon av bedriften (moment to convince)
Følgende vektlegges:

  • Dekker bedriften et behov i markedet som bidrar til økonomisk og/eller sosial verdiskaping?
  • Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring, og fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?
  • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår?

Presentasjonen gjøres foran en jury og varer i maks. 5 minutter. Det er mulig å benytte PowerPoint dersom ønskelig. Juryen kan stille spørsmål når presentasjonen er ferdig.

Vinneren kåres ut fra et helhetsinntrykk juryen har fått.

Vinneren av konkurransen ”Beste Studentbedrift” skal representere Østfold i Norgesmesterskapet som arrangeres 4. og 5. juni 2014 i Oslo.

Vel møtt!