Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2016

Østfold · 16.mars 2016

Onsdag 16. mars 2016 arrangeres årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter i videregående skole.
Messen arrangeres i Rakkestadhallen.

Frister

Torsdag 28. januar Påmeldingsfrist. Påmeldingsskjema finner du på siste side i konkurransereglene.
Onsdag 17. februar  Frist for innsending av materiell til de ulike konkurransene.
Onsdag 09. mars  Frist for innsending av Power Point (eller lignende) til beste UB konkurransen.

PROGRAM

08.00-10.00   Rigging av stand (mulig å rigge fra klokken 1400 dagen før)

10.00-10.30   Åpning og premieutdeling
 Beste logo
 Beste nettsted
 Beste reklamefilm
 Beste forretningsplan

10.30-15.30   Utstillingen åpen
 Ungdomsbedrifter fra Østfold viser sine varer og tjenester.

10.45-14.00   Presentasjoner på scene (Pitch)
 Ungdomsbedrifter presenterer sine bedrifter på scenen.

12.00-13.15   Lærersamling
Temaer:
Ungt Entreprenørskaps pedagogisk plattform.
Arbeidstilsynet og UB.
Vi serverer kanelboller og kaffe

15.30-16.30   Premieutdeling
 Beste selger
 Beste markedsføring
 Beste utstilling
 Beste innovative produkt,
 HR-prisen
 Beste sosiale entreprenør
 Beste yrkesfaglige bedrift
 Skatteetatens pris for beste regnskap
 Beste scenepresentasjon
 Størst verdiskapingspotensial
 Beste ungdomsbedrift