Fylkesmesse for ungdomsbedrifter

Østfold · 11.mars 2015

Onsdag 11. mars arrangeres årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter.
Messen arrangeres i Rakkestadhallen.

Frister
29.01 - Påmeldingsfrist. Påmeldingsskjema finner du på siste side i konkurransereglene.
13.02 - Frist for innsending av materiell til de ulike konkurransene
06.03  -  Frist for innsending av Power Point (eller lignende) til beste UB konkurransen

PROGRAM

10.00-10.05   Åpning (mulig å rigge fra klokken 1400 dagen før)

10.05-10.30   Premieutdeling
Beste logo
Beste nettsted
Beste reklamefilm
Beste forretningsplan

10.30-15.30   Utstillingen åpen
Ungdomsbedrifter fra Østfold viser sine varer og tjenester.

10.45-14.30   Presentasjoner på scene
Ungdomsbedrifter presenterer sine bedrifter på scenen.

12.00-13.15   Lærersamling
Informasjon fra Sparebank1 om bedriftskonto. Erfaringsutveksling. Kanelboller og kaffe

15.30-16.30   Premieutdeling
Beste selger
Beste markedsføring
Beste utstilling
Beste innovative produkt,
HR-prisen
Beste sosiale entreprenør
Beste yrkesfaglige bedrift
Skatteetatens pris for beste regnskap
Beste scenepresentasjon
Størst verdiskapingspotensial
Beste ungdomsbedrift