Fylkesmesterskap for Studentbedrifter

Østfold · 13.mai 2015

Pulldog SB, vinner av beste forretningsplan. Foto: UE Norge

UE Østfold inviterer samtlige Studentbedrifter til å delta i kåringen av Østfolds beste Studentbedrift 2015.

 

Kåringen gjøres ved at følgende to elementer vurderes:

 1. Forretningsplanen

Frist for innsendelse er tirsdag 28.april for Innovasjonsstudenter og onsdag 6.mai for Ingeniørstudenter.  Send forretningsplanen til sille.solberg@ue.no som PDF-fil. Presentasjonen som skal brukes sendes samme adresse innen 12.mai klokken 1200

Forretningsplan skal være på maks 15 sider (inkl. vedlegg).
Juryen vil legge vekt på følgende:

  • forretningsidé og mål
  • organisering av bedriften
  • økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
  • marked og markedsplan framdriftsplan
  • bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

2. Presentasjon av bedriften (moment to convince)

  • Følgende vektlegges:
  • Dekker bedriften et behov i markedet som bidrar til økonomisk og/eller sosial verdiskaping?
  • Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring, og fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?
  • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår?

Presentasjonen gjøres foran en jury og varer i maks. 5 minutter. Det er mulig å benytte PowerPoint dersom ønskelig. Juryen kan stille spørsmål når presentasjonen er ferdig.
Vinneren kåres ut fra et helhetsinntrykk juryen har fått.
Vinneren av konkurransen ”Beste Studentbedrift” skal representere Østfold i Norgesmesterskapet som arrangeres 3. og 4. juni 2014 i Oslo.
Vel møtt!