Kurs i reklamefilm

Østfold · 29.oktober 2015

I samarbeid med OMNI produksjon og SMART simulation arrangerer Ungt Entreprenørskap et kurs i markedsføring og hvordan man produserer film basert på en god idé

Program

09:00 - Velkommen og info om kunnskapsparken

09:15 - Markedsføring og film v/ Jens Petter Berget
Jens Petter Berget er markedssjef Jensen og Scheele og grunnlegger av Haldenskolen. Jens Petter var tidligere markedssjef i Tons og Rock.

10:00 - Pause

10:15 - Hvordan lage reklamefilm v/Trond-Atle Bokerød
Trond-Atle Bokerød viser og forklarer eksempler fra OMNI produksjons produksjoner og gir praktiske eksempler på hvordan din film kan bli best mulig.

10:50 - Introduksjon av workshop
Pitch din film - Gjennom enkle punkter skal hver ungdomsbedrift lage en pitch på sin reklamefilm. Målet er at dette skal skape grunnlaget for filmen de skal lage til konkurransen på fylkesmessen.

12:00 - Pitch!
Hver UB får 60sekunder til å presentere sin idè, der et fagpanel vil gi tilbakemeldinger på hver pitch.

 

Send påmelding med navn, ungdomsbedrift og skole til ostfold@ue.no senest torsdag 22. oktober.
Maks 140 deltakere.