Propelljakt St.Olav vgs!

Østfold · 21.oktober 2015

Vi deler i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB ut propellbrev som gir ungdomsbedrifter anledning til å søke støtte på mellom  kr 1000 og kr 5000.Denne dagen vil dere møte en jury fra næringslivet. Dere skal presentere deres ungdomsbedriftsidé og får tilbakemeldinger og råd til videre arbeid fra juryen. 

For å få støtte må følgende kriterier fylles:

  •  Bedriften viser engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
  • Søknaden viser et tydelig behov og en plan for hvordan propellen skal brukes
  • Bedriften viser potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter.

Vi setter av 10 minutter til hver bedrift, hvor dere maks bruker 3 minutter til å pitche deres bedriftsidé til juryen.
Ønsker dere å bruke PowerPoint, kan dere det. Ta gjerne med skisser og ev prototype.

Møt opp samme dag og booke tidspunkt. Dere kan også booke tid i forkant ved å sende mail til  Ostfold@ue.no

Propell

sparebankstiftelsen