Propelljakt for Studentbedrifter!

Østfold · 11.november 2015

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB ønsker vi å gi studenter i høyere utdanning mulighet for å søke «Propell» slik at de kan få oppdrift, kraft og fart. Noen studentbedrifter har potensial for etablering i annen virksomhetstype og vi vil gi disse mulighet til å søke om «Propell» som støtte til videre utvikling.

Denne dagen vil dere møte en jury fra næringslivet. Dere skal presentere deres studentbedriftsidé og får tilbakemeldinger og råd til videre arbeid fra juryen. 

Juryen vurderer om Studentbedriften får anledning til å søke støtte på mellom  kr 5000 og kr 15 000.

For å få støtte må følgende kriterier fylles:

  •  Bedriften viser engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
  • Søknaden viser et tydelig behov og en plan for hvordan propellen skal brukes
  • Bedriften viser potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter.

Vi setter av 10 minutter til hver bedrift, hvor dere maks bruker 3 minutter til å pitche deres bedriftsidé til juryen.
Ønsker dere å bruke PowerPoint, kan dere det. Ta gjerne med skisser og ev prototype.

Fagansvarlig setter opp en liste med oversikt over når hver studentbedrift skal presentere. Lurer dere på noe, kan dere sende mail til Ostfold@ue.no

Propell_medium

sparebankstiftelsen_medium