Regionmesse for elevbedrifter

Østfold · 03.juni 2015

Onsdag 3. juni arrangeres regionmesse for elevbedrifter fra Akershus, Hedmark, Oslo, Oppland og Østfold på Inspira Sciencesenter i Sarpsborg. Dette er et åpent arrangement og publikum er hjertelig velkommen!

BesteEB2015

Program for dagen

08.00-10.00   Mottak og registrering/Rigging av stands

10.10-10.30   Offisiell åpning

10.30-13.30:   Utstilling i 2. etasje. Messen er åpen for publikum. Juryen starter sitt arbeid

10.45-13.15:  Scenepresentasjon på scenen i 1. etasje Hver EB har 3 minutter til å overbevise

12.00:              Lunsj for lærere og elever i Inspirias kantine. Elevene avløser hverandre

13.30-14.10:  Juryen fatter sin beslutning

14.10-14.50:  Premieutdeling

14.50:              Vi rydder etter Og når det er pent nok – sier vi vel hjem!