Entreprenørskap og App løfter det sosiale arbeidet i klasserommet

Østfold · 5 des 2017

Entreprenørskap og App løfter det sosiale arbeidet i klasserommet

Undersøkelser viser at det er stor interesse for å undervise entreprenørielt, samtidig som usikkerheten blant lærere er stor. Det er også en del spørsmål om hvilken effekten denne type undervisning har. Med dette som utgangspunkt, startet vi i slutten av 2014 Erasmus+ prosjektet ELAN - ”Entrepreneurial Learning Assessment Network”.

Sammen med skoler fra Sverige og Tyrkia ønsket vi å utvikle nye måter å undervise entreprenørielt på, basert på pedagogikk og teorier av Martin Lakéus, forsker ved Chalmers Tekniska Högskola. Lærere i prosjektet utviklet temaer som skal gi elever mulighet til å skape verdier for seg selv eller andre, ved å bruke egen kunnskap. Prosjektet har vist på interessante resultater, blant annet at elevenes motivasjon øker når de ser at det de lærer kan brukes umiddelbart istedenfor å høre at dette vil de få bruk for i framtiden. Arbeidsmåten viste også til økt dybdelæring og motivasjon til å lære mer.

De øvelser elevene i hovedsak har arbeidet med, handler om sosialt entreprenørskap. I forbindelse med disse øvelsene har elevene brukt LoopMe appen, som er et informasjon og kommunikasjonsverktøy. Via appen har elevene reflektert over egen innsats og opplevelse av temaet. LoopMe appen har gitt læreren bedre innsyn i hva som foregår i klasserommet, samtidig som elevene har fått direkte tilbakemelding fra læreren. Dette har viset seg være positivt for elevens motivasjon.

All informasjon som er registrert i LoopMe har blitt sammenstilt og analysert av Chalmers Tekniska högskola. Informasjonen har samkjørts med de dybdeintervjuene som har blitt gjennomført med elever og lærere. Utover kunnskap om selve temaet, så man positive effekter av å bruke LoopMe appen. Læreren fikk også mer kunnskap om hva som skjer sosialt i klasserommet, noe som gav de mulighet til å ta opp ulike spørsmål og jobbe med sosiale strukturere i klasserommet. 

https://www.youtube.com/watch?v=RCvuQWUx27I&t=174s