Sparebankstiftelsen tildeler Ungt Entreprenørskap Østfold to millioner kroner.

Østfold · 10 des 2015

Sparebankstiftelsen tildeler Ungt Entreprenørskap Østfold to millioner kroner.

Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har tildelt Ungt Entreprenørskap Østfold to millioner kroner. Gaven skal benyttes til å gjennomføre et 3-års program med «Økonomi og karrierevalg» i alle ungdomsskoler i Østfold, hvor elevene vil få en innføring i personlig økonomi og bevisstgjøring av preferanser og ønsker for utdanning og yrkesvalg. I tillegg skal det satses på entreprenørskap i videregående skole ved å gi flere elever mulighet til å starte en ungdomsbedrift.

De to stiftelsene følger med dette opp et langsiktig engasjement som SpareBank 1 Østfold Akershus har hatt i Ungt Entreprenørskap Østfold over mange år, og som banken ønsker å videreføre. Dermed vil stiftelsene som de to største eierne i SpareBank 1 Østfold Akershus, sammen med banken etablere et trekantsamarbeid innen en den regionale «sparebankfamilien» som kommer hele fylket til gode.

Dette er fantastiske nyheter for oss. Vi har i mange år hatt et meget godt samarbeid med SpareBank1 Østfold Akershus, og nå gir sparebankstiftelsene oss mulighet til å videreføre dette arbeidet. Dette vil komme ungdommen i Østfold til gode, sier Christer Engström, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Østfold.

Vi har som mål at alle ungdomsskoleelever i Østfold skal få opplæring i personlig økonomi og egne utdannings- og karrierevalg. I tillegg skal vi øke antallet ungdomsbedriftselever med 50 prosent. Det er ambisiøse mål, men med hjelp av denne støtten tror vi det er realistisk, fortsetter Engström.