Trygg UB ble månedens IA bedrift

Østfold · 16 des 2016

Trygg UB ble månedens IA bedrift i desember

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. 
NAV Arbeidslivssenter Østfold bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Gode resultater krever systematisk og langsiktig arbeid. Trygg UB fra Kirkeparken videregående skole har gått igjennom nåløyet til juryen på NAV Arbeidslivssenter Østfold ved å sette opp en god mål- og handlingsplan for sitt IA arbeid. De har gjennomgått sine mål, sett på hva de har gjort bra og lagt en plan for videre IA arbeid.

Ungdomsbedriften har gode fraværs rutiner; de vet hvor de er og hvor de skal, og satt opp tiltak for å nå målet på 0% fravær. Det er altså 5,8% lavere enn målet vi jobber med å nå i Østfold innen 2018. Det legges til rette med arbeidsoppgaver for de som er fraværende enten på grunn av sykdom eller kurs.

De ansatte i bedriften arbeider for at alle skal trives og gjøre en god innsats. De har laget en idèboks slik at alle kan komme med sine bidrag, og ikke føle seg oversett. Bedriften ønsker at det skal være lett å kommunisere og nå hverandre. Derfor opprettet de en ”gruppechat”.

Samarbeid har fungert veldig bra og de samarbeider mer enn noen gang. De lager det meste sammen og gir hverandre ny læring. De oppfordrer hverandre til å være åpen og ærlig for å gjøre hverandre bedre. 

Vi gratulerer Trygg UB til prisen!