2. samling for UB-ledere

Rogaland · 04.desember 2013

Samling 2 av 3. Kursholder er Elisabeth Rasmussen fra Trivselsagentene.

Tema på denne samlingen er styrker og styrkebasert ledelse.

Styrker
Styrker utløser de tanker, følelser og handlinger som er autentiske og som gir oss energi og drivkraft. Derfor er styrker særdeles relevante for de fleste området i menneskets liv: Jobb, familie, studier, og drømmer. Med styrker skapes en bevissthet om hvordan ens valg i livet i høyere grad kan ta utgangspunkt i de forhold som gir mest energi og drivkraft.

Styrker er de knapper, som – når vi trykker på dem – utløser tanker, følelser og handlinger, som styrker oss, gir oss energi og tro på oss selv.

Styrkebasert ledelse

Styrkebasert ledelse handler om å lete etter det som styrker. Det handler om å skape en kultur hvor man lærer av det som fungerer , ikke som erstatning for å undersøke eller bearbeide problemer men som et supplement. Ofte tar målstyring og kontroll medarbeidernes følelse av frihet. I ønske om å passé inn, presterer som ønsket, lukker de ned for egen drivkraft og gnist. Resultatet kan fort bli manglende engasjement og nytekning.

Om VIA
The VIA Institute on Character bl.a Psykologen Martin Seligman  satte sammen en gruppe med internasjonale forskere hvor formålet var å utvikle en klassifikasjon på sentrale menneskelige styrker. Resultatet ble 24 universelle styrker, som anerkjennes og verdsettes på tvers av kulturer verden over. Bruker og utvikler du styrkene som kjennetegner deg så kan du med stor sannsynlighet forvente en økt følelse av autenitet, mer energi og robusthet og dermed mindre stress.
Innretter du ditt arbeid, studier eller de oppgaver du utfører med utgangspunkt i dine styrker så viser også forskning at du kan forvente mer engasjement og arbeidsglede.

Agenda for samling
Introduksjon til styrkebasert ledelse og den forskning som støtter områdets metoder.
Hva vet vi om motivasjon, læring, kreativitet/innovasjon, flow og engasjement?
Finn dine styrker ( Styrkekortstokk til VIA)
Verktøy du kan bruke i ditt team.

Mer om styrker:
www.trivselsagentene, www.gnist.com eller hos
Via Institute on Character http://www.viacharacter.org

Lærere er hjertelig velkommen.

Kontakt: Vibecke Lykke Olsen, mobil 98116330, epost vibecke@ue.no