3. samling for UB-ledere

Rogaland · 15.januar 2014

Samling 3 av 3. Kursholder er Elisabeth Rasmussen fra Trivselsagentene.

Tema på denne samlingen er kreative prosessverktøy. Lederne i ungdomsbedriftene vil igjennom denne samlingen få kunnskap og kjennskap til flere kreative verktøy som de kan bruke underveis i deres egen prosess.
Innhold:

Hva er kreativitet og hvorfor er det viktig i lederrollen? Hva kjennetegner en suksessfull bedrift/team mht. effektiv fremdrift, samarbeid, gjennomføring av oppgaver, kreative verktøy som brukes i de forskjellige faser.
Lederne får gjennomføre og teste de forskjellige verktøyene på denne samlingen. De vil få med seg kopier av spesifikke øvelser som dekker hele prosessen, fra oppstart bedrift til evaluering. Øvelser er hentet fra Prosesshåndboka.

Lærere er hjertelig velkommen.

Kontakt: Vibecke Lykke Olsen, mobil 98116330, epost vibecke@ue.no