Å lede en bedrift - for elever i Ungdomsbedrift

Rogaland · 01.oktober 2014

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland inviterer Kaefer Energy elever som skal drive Ungdomsbedrift til seminar om ledelse. Unik mulighet til å lære av næringslivet!

Påmelding her

Program:

09.00 - 09.15 Velkommen. Hver enkelt presenterer seg.

09.15 – 09.45 Presentasjon av KAEFER ENERGY

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 11.15 Omvisning på bygget og i verksted

11.15 – 12.00 Lunsj

12.00 – 12.45 Lederrollen – hvordan bli en god leder

12.45 – 13.00 Pause

13.00 – 13.45 Forenklet bedriftsøkonomi

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 Diskusjoner, refleksjoner og oppsummering.

Påmelding her