Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland

Rogaland · 11.april 2013

Påmelding til Generalforsamling må skje innen mandag 25. mars. Påmelding sendes rogaland@ue.no.

SAKSLISTE

01    Godkjenning av innkalling og saksliste
02    Valg av møteleder og referent
03    Valg av to representanter til å undertegne protokollen
04    Godkjenning av årsregnskap 2012
05    Godkjenning av Styrets beretning 2012
06    Valg av styre, styreleder, revisor og valgkomite
07    Valg av representant til generalforsamlingen i Ungt Entreprenørskap
08    Reviderte vedtekter
09    Fastsettelse av medlemskontingenter
10    Aktuelle saker innmeldt av medlemmer