Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland

Rogaland · 24.april 2014

Innkalling til årsmøte 2014

Til:  Medlemmer i Ungt Entreprenørskap Rogaland
Dato:  24. april 2013
Tid:  Kl. 15.00
Sted:  SpareBank 1 SR-Bank, Bjergsted, Stavanger

Påmelding til årsmøtet må skje innen torsdag 3. april. Påmelding sendes rogaland@ue.no.

SAKSLISTE

01                Godkjenning av innkalling og saksliste

02                Valg av møteleder og referent

03                Valg av to representanter til å undertegne protokollen

04                Godkjenning av årsregnskap 2013

05                Godkjenning av Styrets beretning 2013

06                Valg av styre, styreleder, revisor og valgkomite

07                Valg av representant til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

08                Fastsettelse av medlemskontingenter

09                Aktuelle saker innmeldt av medlemmer

Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt i løpet av uke 15.

Valgkomiteens medlemmer: Janne Johnsen (leder), Nils-Henrik Stokke, Ole Jørgen Engelsvoll

VEL MØTT!

17. februar 2014

Espen Ingebretsen, styreleder                                                                 
Vibecke Lykke Olsen, daglig leder