Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland

Rogaland · 09.april 2015

Innkalling til årsmøte 2015

Til:       Medlemmer i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Dato:    9. april 2015

Tid:       Kl. 15.00–16.00

Sted:    SpareBank 1 SR-Bank, Bjergsted, Stavanger

Påmelding til årsmøtet må gjøres innen fredag 20. mars. Påmelding sendes rogaland@ue.no.
 

SAKSLISTE

01                Godkjenning av innkalling og saksliste

02                Valg av møteleder og referent

03                Valg av to representanter til å undertegne protokollen

04                Godkjenning av årsregnskap 2014

05                Godkjenning av Styrets beretning 2014

06                Valg av styre, styreleder, revisor og valgkomité

07                Valg av representant til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

08                Fastsettelse av medlemskontingenter

09                Aktuelle saker innmeldt av medlemmer

Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli utsendt i løpet av uke 13.

 

Valgkomitéens medlemmer:

Janne Johnsen, fylkesordfører (leder)

Nils-Henrik Stokke, gründer, Innovation Dock, Mathallen Stavanger

Olaug Sjursø, direktør kommunikasjon/samfunnskontakt, DSD

 

VEL MØTT!

9. februar 2015

Jan Hauge                                                                           Vibecke Lykke Olsen
Styreleder                                                                           Daglig leder