Arbeidslivsfag og elevbedrift

Rogaland · 28.mai 2015

På grunn av for få påmeldte er kurset avlyst.

Skulle dere ønske at vi kommer ut til dere og holder kurs/veiledning ift å bruker elevbedrift på en del av arbeidslivsfag er det bare å ta kontakt.