Fellesmøte for lærere som driver elvbedrift

Rogaland · 03.april 2014

Ungt Entreprenørskap ønsker å inviterer til et fellesmøte den 3. april kl. 14.30 – 16.00, møtested blir våre lokaler i Karmsundgaten 51 – Meieriet, inngang 1. etasje.

Hovedmålet med samlingen er at dere skal få anledning til å bli kjent med- og utveksle erfaringer med andre lærere som har- eller skal ha elevbedrift.

Jeg ønsker også å høre om det er interesse for å delta på en elevbedriftsmesse her på Haugalandet, kanskje allerede dette skoleåret? 3. juni arrangerer vi elevbedriftsmesse for skoler i sør-fylket – jeg håper vi kan få til et tilsvarende arrangement i nord-fylket. Dere finner informasjon om fjorårets messe her: http://www.ue.no/Rogaland/Kalender/Junior-Entreprenoren.

Innhold:

  • Geir Ove Nyrud ved Vormedal skole forteller om deres opplegg og samarbeid med BYGGOPP, i faget «produksjon av varer og tjenester»
  • Erfaringsdeling
  • Informasjon om elevbedriftsmesse
  • Kort om registrering av bedrifter på www.ue.no

Meld dere på ved å sende en mail meg, brit.astrid@ue.no innen tirsdag 1. april.