Fra utdanning til jobb

Rogaland · 14.januar - 15.januar 2015

I samarbeid med Manpower gjennomfører Ungt Entreprenørskap programmet "Fra utdanning til jobb" over 2 halve dager.

Les om programmet her:  http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende-opplaering/Fra-utdanning-til-jobb

Målgruppen er elever på videregående skole som skal ut i lære og som skal søke seg lærlingeplasser. Har dere lyst å være med ta kontakt med oss.

 
Fill out my online form.