Fra utdanning til jobb - Forum Jæren

Rogaland · 11.februar - 12.februar 2015

Manpower gjennomfører programmet "Fra utdanning til jobb" i Forum Jæren. Påmelding skjer gjennom mail til arrangør.