Fra utdanning til jobb - Stavanger

Rogaland · 13.februar - 14.februar 2014

I samarbeid med Manpower i Stavanger, ønsker Ungt Entreprenørskap Rogaland å invitere utvalgte skoler til å delta i gjennomføringen av programmet "Fra utdanning til jobb". Skolen er tilskrevet direkte. I

Bruk på meldingsskjemaet under til å melde dere på enten alene eller felles. Ta kontakt med skolens utdanningsrådgiver for mer informasjon.

 
Fill out my online form.