Fra utdanning til jobb

Rogaland · 21.januar - 22.januar 2015

I samarbeid med Manpower arrangerer Ungt Entreprenørskap "Fra utdanning til jobb" for elever i videregående skole på Jæren og i sørfylket. Programmet først og fremst rettet mot elever som skal søke på lærlingeplass, men også andre elever i videregående skole kan melde seg på.

 
Fill out my online form.