Innleveringsfrist for bidrag, materiell og avmeldingsfrist til Entreprenørskapsdagen 2015

Rogaland · 31.januar 2015

Bidrag og materiell
Innleveringsfrist for bidrag, materiell og avmelding til konkurransene på Entreprenørskapsdagen. 

Innen 31. januar 2015 bekreftes påmeldingen gjennom å levere inn bidrag til de enkelte konkurransene man har meldt seg på. Dersom man ikke leverer bidrag i en konkurranse man har meldt seg på, anser vi dette som en avmelding og strykes derfor fra deltakelse. Materiellet sendes samlet fra hver bedrift direkte til jan.erik@ue.no.

I noen konkurranser kreves det fremdeles at man i tillegg til digitalt leverer på papir. Disse bidragene må være postlagt senest denne dagen, aller helst slik at vi har dem i hende 31. januar.

Vi minner om reglene for deltakelse:

 

 

Prosedyre for innlevering digitalt:

For å gjøre dette så strømlinjeformet som mulig er det viktig at ALLE påmeldte bedrifter følger punktene under. Daglig leder står ansvarlig for at disse prosedyrene følges:

 1. ALLE filer må merkes etter følgende navnepolicy: Konkurransekategori_Ungdomsbedriftsnavn_Skole.pdf
 2. ALLE filer som leveres inn må være «pdf-format». Bidrag i beste reklamefilm sendes også digitalt via beskrivelsen av produktet via nedlastingslenke.
 3. ALLE filer som leveres inn må sendes i 1 og samme mail.
  Vi ønsker ikke mange ulike mailer fra hver enkelt bedrift og ber om at du som daglig leder tar ansvar for at det sendes kun 1 mail fra din bedrift som inneholde alle dokumentene til alle konkurransene dere deltar i. Dere kan med fordel pakke filene sammen til 1 fil gjennom et zip-program.
 4. Dersom ett og samme dokument skal brukes i flere konkurranser må dere levere 1 fil per konkurranse med egne navn.
 5. Dersom filenes størrelse gjør det vanskelig å levere inn, be om en opplastingslenke fra meg så sender jeg den til dere på mail.

 

Prosedyre for innlevering av papir:

 1. Alle papirene må merkes med UB-navn, skole og hvilken konkurranse den gjelder
 2. Ungt Entreprenørskap tar ikke kopier av dokumenter og ber om at antall kopierte sett stemmer med det som kreves. Les her om hva som kreves: http://www.ue.no/content/download/17576/149499/file/konkurranseregler%20Entrepren%C3%B8rskapsdagen%202015.pdf
 3. Dersom et dokument skal brukes i flere konkurranser MÅ dere levere egne kopier av det samme dokumentet i de aktuelle konkurransene. (Ett dokument kan ikke leveres inn i to konkurranser.)
 4. Send en digital kopi av innlevert papirmateriell sammen med de andre digitale innleveringene.
 5. Siste stemplingsdato fra posten må være 31. januar 2015. Send gjerne papirmateriellet tidligere. 

Stand
Dersom bedriften allikevel ikke skal benytte seg av stand, etter å ha meldt seg på med stand, må standen AVBESTILLES gjennom å sende avmelding av stand til jan.erik@ue.no innen 31. januar 2015.

Dersom avmelding skjer på et senere tidspunkt vil ungdomsbedriften bli fakturert for standsleie pålydende kr. 1500,-

Strøm
Dersom dere har bestilt strøm må dere betale inn 300 kroner direkte på konto: 3250.20.48464 innen 31. januar.

NB! Merk med UB-navn, ikke betalers navn

Vi gjør oppmerksom på at strømmen er en 10A-kurs som ikke tåler allverdens belastning. Dersom UB'en må ha større kapasitet må de selv bekoste dette iht Stavanger Forums priser for dette.

Publikumsprisen for beste reklamefilm

Lenke til reklamefilmen lastes opp her:  https://uer.wufoo.com/forms/publikumsprisen-for-beste-reklamefilm-2015/