Innleveringsfrist for materiell til Entreprenørskapsdagen

Rogaland · 31.januar 2014

Frist for å bekrefte deltakelse i påmeldte konkurranser ved å levere materiell.

Alle bidrag må være poststemplet senest denne dagen for å bli med i konkurransene.

Dersom bedriften ikke skal delta med stand, må dette meldes av innen denne fristen til jan.erik@ue.no.