Innovasjon og produktutvikling - for elever i Ungdomsbedrift

Rogaland · 03.oktober 2014

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland inviterer Kaefer Energy til seminar for elever som skal drive Ungdomsbedrift.

Unik mulighet til å lære av næringslivet!

Påmelding her

Program:

09.00 – 09.15  Velkommen og oppstart.

09.15 – 10.00  Hvordan sette ideer ut i praksis?
Presentasjon av arbeidsprosess rundt utvikling av KAEFER ENERGY Fireshield.
Prosess fra idé – konsept – test – produkt – leveranse – bruk.

10.00 – 10.15  Pause

10.15 – 11.15  Gruppeoppgaver (4-5 grupper klar før oppstart)

11.15 – 12.00  Lunsj

12.00 – 14.00  Gruppearbeid

   «High tech» - Oppmålingsmetode av et objekt som skal visualiseres i et datasystem 3D 
   «Praktisk» - Innfesting og oppheng av fleksible støyputer (alternativ til borrelås)  
   «Administrativ» - Effektivt system for erfaringsrapporter  
   Alternative tema (Lærere og elever må gjerne komme med innspill i forkant)

14.00 – 14.45  Presentasjon av gruppearbeid. Diskusjoner, refleksjoner og oppsummering.

Påmelding her