Innovasjonscamp - Øksnevad

Rogaland · 18.april 2016

Øksnevad videregående skole gjennomfører innovasjonscamp sammen med Visit Lysefjorden og Ungt Entreprenørskap Rogaland