Jurymøte for Entreprenørskapsdagen 2015

Rogaland · 06.februar 2015

De ulike juryene for Entreprenørskapsdagen 2015 møtes for felles gjennomgang av kriterier og overlevering av bidrag til de ulike konkurransene.