Jurymøte for Entreprenørskapsdagen 2016

Rogaland · 03.februar 2016

Vi samler alle juryene til en gjennomgang av Entreprenørskapsdagen og utdeling av bidrag i de ulike konkurransene.