Kåring beste Grønt og genialt! Elevbedrift

Rogaland · 19.juni 2014

I forbindelse med prosjektet Grønt og genialt! kårer vi beste Elevbedrift. Kåringen blir gjort under 10. trinns vitnemålsutdeling på Håvåsen ungdomsskole.

Prosjektet Grønt og genialt! er drevet av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og omsorgsdepartementet.