Kick off for UB-lærere

Rogaland · 28.august 2013

Kick-off for UB-lærere blir 28. august på Handelshøyskolen BI i Stavanger fra kl 10.00-15.00, inkludert lunsj. Ingen deltakeravgift!

Vi har utført spørreundersøkelser blant lærere og elever om har drevet Ungdomsbedrift dette skoleåret, og det kommer tydelig frem at en god start på UB-året er viktig for suksess.

Inviter gjerne med avdelingsleder, rektor eller andre i skoleledelsen.

Opplegget er utarbeidet i samarbeid med direktør og forsker Ragnhild Wiik og prosjektleder Marianne Rygh på BI. Vi legger opp til ytterligere en samling for lærere i løpet av høstsemesteret.

— Gjennom flere års undervisning ved BI, har jeg sett studenter utvikle seg når det veksles mellom teori og praksis. Jeg er derfor opptatt av samspillet mellom næringsliv, det offentlige og forskningsinstitusjonene rundt oss, sier Wiik.

Påmelding her: https://uer.wufoo.com/forms/m7p2a9/. Arrangementet er åpent for representanter fra videregående skole kun. 

Gled dere til inspirasjon, faglig påfyll og nettverk med gode UB-kollegaer!