Konferanse: Arbeidsliv i skolen – samarbeid og fremtid

Rogaland · 19.september 2013

KS, NHO og Ungt Entreprenørskap i Rogaland og Agder inviterer til konferanse 19. september 2013.
 
Arbeids- og næringsliv har ressurser som kan styrke skolene og undervisningen. Vi viser deg hvordan skolen best kan samarbeide med arbeidslivet, og forberede elevene på livet etter skolen.  
 
19. september på Vågen videregående skole i Sandnes blir en møteplass for å dele kunnskap og erfaringer, og ikke minst knytte nye kontakter. Vi lover inspirasjon til veien fremover.
 
Konferansen har ingen deltakeravgift. Skoleledere, administrativ skoleledelse, politikere, næringsliv er hjertelig velkommen. Se program her.
 
Påmelding: https://event.nho.no/skjema/?event=1605