Kurs for lærere: Kreative prosesser - Haugesund

Rogaland · 16.september 2014

Hvordan skape en effektiv arbeidsprosess fra ideutvikling til ferdig produkt?

Vi har lett for å kaste vi oss over oppgaven og glemmer å planlegge prosjektforløpet og hvordan vi skal arbeide sammen. Ofte interesserer vi oss mest for HVA som skal gjøres, men det er like viktig å være bevisst HVORDAN noe skal gjøres.

En god arbeidsprosess øker sannsynligheten for å skape gode resultater. Derfor har vi sammen med Elisabeth Rasmussen i Trivselsagentene utviklet et kurs for lærere om kreativitet og arbeidsprosesser.

Påmelding her

Vi løfter blikket og blir kjent med fasene planlegging, gjennomføring og evaluering i et prosessforløp. Vi legger fram tips og verktøy som kan  hjelpe elevene til å gjennomføre et optimalt forløp i Elevbedrift og Ungdomsbedrift.

Prosjekt = Produkt + Prosess

I kreative prosjekt er kunnskap og kompetanse de viktigste ingrediensene for å kunne løse oppgaven. Målet er at elevene sammen skal bli en større ressurs enn de er hver for seg. Undersøkelser viser at nye team bruker 80 prosent av sin totale energi på relasjonsspørsmål. Dette betyr at kun 20 prosent av energien brukes på de faktiske arbeidsoppgavene.

Elisabeth er gründer av Trivselsagentene. Hun har de siste 15 årene arbeidet både i skolen og i næringslivet. De siste sju årene har hun blant annet undervist ved Norge Kreative Høyskole i faget Prosess.  Hun har konseptualisert flere program til skolen, deriblant Ungt Entreprenørskap Rogalands Lederutviklingsprogram, som dette skoleåret gjennomføres for tredje gang. Hun har kommet tett på elever i ungdomsbedrift, og dannet seg et inntrykk av hva de virkelig er gode på, og hva de kanskje kunne vært enda bedre på i prosessen med å etablere en Ungdomsbedrift eller Elevbedrift.  

Som deltaker på dette dagskurset får du:

  • Læring og nye verktøy
  • Nettverksbygging med kolleger som brenner for det samme som deg
  • Ny giv til å starte høstens nye Ungdoms- eller Elevbedrifter
  • Lunsj med hyggelige kursdeltakere

Påmelding her