Kurs for ledere i ungdomsbedrift

Rogaland · 15.oktober 2014

Samling 1 av 4. Etter fantastiske tilbakemeldinger, arrangerer vi kurset for tredje år på rad. Kurset er i år utvidet med en ekstra samling for at vi skal kunne gå mer i dybden på hver samling.

Kursholder er Elisabeth Rasmussen fra Trivselsagentene.

TEMA:

15. oktober 2014: Hva er ledelse og hvem er du?
5. november 2014: Hva er styrkebasert ledelse? Hvordan kan dere bruke styrkene til alle i bedriften?
3. desember 2014: Kommunikasjon
14. januar 2015: Nettverksbygging, relasjoner, struktur og tidsbruk

På samlingene diskuterer vi lederrollen og kommunikasjon, og lærer gjennom å "høre og gjøre". Daglig ledere i ungdomsbedriftene får reflektere og lære gjennom å bygge, leke, tegne og le!

Påmelding er bindende og gjelder alle fire samlinger. Max antall deltakere er 25.

Påmeldingsfrist er 30. september. Påmelding her.