Kurs i Elevbedrift og valgfag

Rogaland · 30.april 2013

Mål for kurset:
Tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om Elevbedrift som metode i valgfaget "produksjon av varer og tjenester".

Som et ledd i å nå læreplanmessige mål om entreprenørskap i opplæringen, inviterer Ungt Entreprenørskap til et grunnkurs for lærere som til høsten skal gjennomføre Elevbedrift eller valgfaget "produksjon av varer og tjenester".

Kurset tar for seg de viktigste elementene ved programmet Elevbedrift, og gir en grunnleggende kompetanse om metode, arbeidsverktøy, vurdering og gjennomføring.

Diverse materiell til deltagerne er inkludert i kurset. Kursholdere er Jan Erik Jacobsen og Jan Ove Tobiassen, begge fra Ungt Entreprenørskap Rogaland.

NB! Det tas forbehold om at oppsatte kurs kan avlyses hvis påmeldingen er lav.