Kurs i Smart

Rogaland · 13.april 2015

Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre!
SMART motiverer unge fra 4.-7.trinn til å jobbe med problemløsning ut i fra egne valg og interesser. SMART inspirerer lysten til å oppdage, tenke fritt og kreativt. Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg.
SMART er entreprenørskap i praksis!

Påmeldingsfrist 7. april via epostadressen til høyre