"Lærer for en dag" - Opplæringsdag

Rogaland · 28.oktober 2014

"Lærer for en dag" er et Gnist-initativ drevet av UiS der elever fra videregående skole sammen med lærerutdanningsstudenter sammen gjennomfører et av Ungt Entreprenørskaps programmer. I denne runden er det "Vårt Lokalsamfunn" som står for tur.