Lærer for en dag

Rogaland · 20.mars 2014

UiS gjennomfører "Lærer for en dag" i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap.

På Høle skole skal 3 elever fra Sandnes videregående være lærere sammen med 2 studenter fra lærerutdanningen ved UiS. De skal gjennomføre " Vårt lokalsamfunn".

På Solås skole skal 8 elever fra St. Olav og Kongsgård videregående skole være lærer sammen med 4 studenter fra lærerutdanningen ved UiS. De skal gjennomføre " Sikk Sakk Europa".