Ledersamling for UB-lærere, samling nr. 3

Rogaland · 04.februar 2013

Ledelse og styrkebasert utvikling: Mandag 4. februar klokken 16.30 – 20.00

"Individ og team" . Som vi vet kommer vi lengst når vi gjør det vi trives med og når vi bruker styrkene våre. Vi skal i denne modul ta i bruk Styrkekabalen og ser på de 4 F'er: Finn styrkene, Forstå styrkene, Form Styrkene og Forankre styrkene. Hver leder vil få med seg sin egen Styrkekabal som de kan ta i bruk i sine respektive “bedrifter”.  Denne samling er litt utvidet da vi også vil informere om morgendagen som er “Leder for en dag”.

NB! Samlingen er kun for påmeldte elever.